Spoločnosť Westfinreal, s.r.o.

Vitajte na stránkach spoločnosti WESTFINREAL s r.o., na ktorých Vám poskytujeme kompletný prehľad o činnosti našej spoločnosti.

Čo môžete nájsť na našich stránkach?

LEASING predstavuje zmluvu, na ktorej základe jedna strana získava právo používať istú vec, ktorá je vo vlastníctve niekoho iného, a to výmenou za dohodnutú peňažnú čiastku, odvádzanú v pravidelných splátkach.

Operatívny leasing predstavuje prenájom vozidla bez predkúpneho práva bez vopred hradenej časti obstarávacej ceny. Leasingová splátka pri operatívnom leasingu obsahuje okrem nájmu aj rôzne služby.

Finančný leasing predstavuje dlhodobý prenájom predmetu leasingu, za ktorý platí nájomca prenajímateľovi leasingové splátky.